Jak rychle najít datový prvek příslušející danému objektu

  • Otevřete okno Mapy a vyberte příslušnou mapu
  • Otevřete okno Operace s datovou množinou
  • Ponechte okna pokud možno vedle sebe
  • Nepřepínejte mapu do konfiguračního módu!
  • Stiskněte kombinaci Ctrl-Shift-Alt a na daném objektu stiskněte pravé tlačítko myši
  • V okně Operace s datovou množinou se zobrazí datový prvek příslušející danému objektu

 

faq dm faq skripty