Jak vyhledat datové prvky v datové množině?

  • Otevřete okno Operace s datovou množinou
  • Stiskněte Alt-H nebo klikněte na editační pole v poli Hledání
  • Do editačního pole napište skupinu znaků, které jsou obsaženy v názvu hledaného datového prvku
  • Stiskněte Enter, v seznamu se vybere první datový prvek, pokud existuje
  • Při dalším stisku Enter se posunete na další prvek obsahující v názvu skupinu znaků, pokud již žádný neexistuje, vrátíte zpět na první

Víte co znamená blikající zelená tečka v záhlaví seznamu datových prvků?

dm
Rozsvícení zelené tečky v záhlaví seznamu znamená, že vybraný datový prvek právě změřil.

 

faq mapy faq skripty